Yazı Detayı
10 Kasım 2019 - Pazar 15:54
 
İŞÇİ LEHİNE YORUM
Seyfeddin Acat
sacatsmmm@hotmail.com
 
 

İşçiler için iş hukuku alanında uyuşmazlıkların ortaya çıkması durumunda işçi lehine yorum çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle telafisi mümkün olmayan durumlar için hayatı önem arz etmektedir. Bu korunmanın temel amacı ise işçinin işverene olan ekonomik ve kişisel bağlılığı nedeniyle işçinin işverene karşı korumasız, zayıf ve çaresiz durumda olmasından kaynaklanmaktadır. İşçi için büyük önem arz eden hukuki uyuşmazlıklar genellikle küçük işletmelerde hizmet akdi ile başlayan işçilerle ilgili ücret, çalışma koşulları, ek ücretler ikramiye, sosyal haklar, işten ayrılma ve tazminat gibi konuları kapsar.

İşçinin işverene olan bağlılığı göz önünde bulundurulduğunda iş hukukunun işçiler gibi işverenler açısında da ele alınması gerektiği akla gelebilir. Oysa iş hukukunun var oluş sebebi işçilerin hukuki durumlarının düzenlenmesi ve korunması ihtiyacından doğmuştur. İş hukukunda işçinin koruması anayasa hükümleri ile güvence altına alınmıştır. İşçinin iş hukukunda ön planda olması iş hukukunun var oluş sebebi olmasından gelir. Kısacası, iş hukukunda işveren, işçi sayesinde bir önem taşımaktadır.

Bunun içindir ki İş hukuku uyuşmazlıklarındaki yasal boşluk doldurma veya hâkimin takdir hakkı kullanması gibi durumlarda her zaman için işçi lehine boşluk doldurma gitmesi veya hâkim takdirini bu yönde (işçi lehine) kullanması iş hukukunun var olmasının bir sonucudur.

Nitekim 18.06.1958 tarih ve 1957/20 E-1958 K. sayılı içtihadı Birleştirme Kararında da “ ….. iş kanunlarının ve işçi sigortaları kanunlarının kabulündeki ilk gaye işçinin menfaatlerini korumak olmasına, ….. “ şeklinde açıklama ile işçi lehine yorum ilkesine vurgu yapılmıştır.

Hemen belirtmek gerekir ki, İş Hukuku esas itibari ile işçiyi koruma amacı gütmekte ise de, iş mevzuatındaki bütün kurallar işçiyi korumak için konulmamıştır. Bu itibarla bir kanun hükmü yorumlanırken hükmün somut amacına uygun yorum yapılmalıdır. Amaçsal yorum yöntemi ile yine de sonuca ulaşılamamış, tereddüt giderilememiş ise, bu durumda "işçi lehine yorum" ilkesine başvurulmalıdır.

 
Etiketler: İŞÇİ, LEHİNE, YORUM,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı