Haber Detayı
22 Şubat 2016 - Pazartesi 08:14
 
SÜT VE TE­RE­YA­ĞI SATIN ALI­NA­CAK­TIR 70 MKNZ.​P.​TUG.K. MİLLİ SA­VUN­MA BA­KAN­LI­ĞI GENEL KUR­MAY BAŞ­KAN­LI­ĞI BAĞ­LI­LA­RI VE MÜS­TE­ŞAR­LIK
SÜT VE TE­RE­YA­ĞI SATIN ALI­NA­CAK­TIR 70 MKNZ.​P.​TUG.K. MİLLİ SA­VUN­MA BA­KAN­LI­ĞI GENEL KUR­MAY BAŞ­KAN­LI­ĞI BAĞ­LI­LA­RI VE MÜS­TE­ŞAR­LIK
Haberi


UHT Süt 1/1 Ltlik ve ,Poşet TereyağıKahvaltılık (15 grlık) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2016/37186
1-İdarenin
a) Adresi:ISTASYON MAHALLESI 1 NCI CAD. 1 47066 MARDİN MERKEZ/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası:4822151955 - 4822152832
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:65.000 Kg. 1/1 lt.lik UHT Süt, Tip-3 Yarım Yağlı,Dayanıklı, 450.000 adet Poşet Tereyağı,Kahvaltılık (15 gr.lık.)  
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:70 inci Mknz.P.Tug.K.lığı/Mardin
c) Teslim tarihi:Taahhüt edilen; 65.000 Kg. UHT İçme Sütü, Tip-3 Yarım Yağlı,Dayanıklı 1/1 Lt. 1?inci Taksiti 25.000 Kg. sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içerisinde, 2?nci taksiti 20.000 kg. 01-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında, 3?ncü taksiti 20.000 Kg. 01-10 Ekim 2016 tarihleri arasında olmak üzere üç taksit şeklinde teslim edilecektir. 450.000 Adet POŞET TEREYAĞI,KAHVALTILIK (15 gr.lık.) 1?inci Taksiti 250.000 Ad. sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde, 2?nci taksiti 200.000 Adet 01-10 Eylül 2016 tarihleri arasında, teslim edilecektir. 10.3.2. Taahhüt edilen mallar 70?inci Mknz. P.Tug.K.lığı Tşn.(Tük.) Mlz.206 Mal Saymanlığı deposuna kadar taşıma tahmil, tahliye, depoda istifleme, ambalaj masrafları ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir. 10.3.3. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. 10.3.4. Taksitler halinde teslim edilmesi öngörülen alımlarda, İdarece lüzum görüldüğünde yüklenicinin yazılı rızası alınmak şartıyla, taksitler vaktinden evvel, toptan bir defada taksitler birleştirilerek veya ayrı ayrı taksitler halinde teslim alınabilir. Bu takdirde malın bedeli tesellümü müteakip ödenir. 10.3.5. Toptan veya taksitler halinde teslim edilen mal, kati kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.6. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN
b) Tarihi ve saati:16.03.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza     sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza   beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.           
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 70 inci Mknz.P.Tug.İha.Koms.Bşk.lığı/MARDİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın No: 255965

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: SÜT, VE, TE­RE­YA­ĞI, SATIN, ALI­NA­CAK­TIR, 70, MKNZ.​P.​TUG.K., MİLLİ, SA­VUN­MA, BA­KAN­LI­ĞI, GENEL, KUR­MAY, BAŞ­KAN­LI­ĞI, BAĞ­LI­LA­RI, VE, MÜS­TE­ŞAR­LIK,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
38
0
2
5
11
18
2
Galatasaray
32
0
4
5
9
18
3
Yeni Malatyaspor
32
0
4
5
9
18
4
Kasımpaşa
29
0
6
2
9
17
5
Trabzonspor
29
0
5
5
8
18
6
Beşiktaş
29
0
5
5
8
18
7
Atiker Konyaspor
28
0
4
7
7
18
8
Antalyaspor
28
0
6
4
8
18
9
Sivasspor
24
0
6
6
6
18
10
Göztepe
22
0
10
1
7
18
11
Bursaspor
21
0
4
9
4
17
12
Alanyaspor
21
0
9
3
6
18
13
Kayserispor
20
0
8
5
5
18
14
MKE Ankaragücü
20
0
10
2
6
18
15
Akhisarspor
17
0
9
5
4
18
16
BB Erzurumspor
16
0
8
7
3
18
17
Fenerbahçe
16
0
7
7
3
17
18
Çaykur Rizespor
12
0
7
9
1
17
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı