Haber Detayı
11 Aralık 2015 - Cuma 08:20
 
İHALE İLANI
S.S. MARDİN MOBİLYACILAR VE MARANGOZLAR K.S.S. YAPI KOOPERATİFİ İŞYERİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.
Haberi


Mardin İli Artuklu İlçesi, 119 Adet İşyeri (Kaba İnşaat İç Sıva, Dış Sıva, Elektrik, Sıhhi Tesisat Yapım İşi) 04/12/2015 tarih ve 2015/42 sayılı kararı ile yayımlanan İhale (kaplı İhale Usûlü) ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Karar Numarası:2015 / 42
1- İdarenin:
a) Adresi: S.S. MARDİN MOBİLYACILAR VE MARANGOZLAR K.S.S. YAPI KOOPERATİFİ
b) Telefon ve faks numarası: 0 482 213 40 27
c) Elektronik Posta Adresi:-
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres: 13 M ART MAH. SİNCAR İŞ MERKEZİ KAT.: 1 NO.: 1 47200 - Artuklu MARDİN
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 119 ADET DÜKKAN İNŞAATI
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye 13 MART MAH. SİNCAR İŞ MERKEZİ KAT.: 1 NO.: 1 47200- Artuklu / MARDİN adresinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yenMardin Öğretmenevi Toplantı salonu.
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 1000 (BİN) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: 13 MART MAH. Öğretmenevi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 05/01/2016 -10:00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin "o5ü oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 27961 Sayılı resmi Gazetede Yayımlanan YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ'nin
B il! (B İ Ç) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1,500.00 TL (BİNBEŞYÜZ) TL karşılığındasatın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını kendileri ve noterlikçe tasdik edilen vekaleteistinaden başkalarıda alabilir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin adresine elden teslim edilebilir.
9. istekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Kooperatifin denetimi ve kontrolleri Kooperatifin belirlediği yapı denetim firması tarafından yapılacaktır.
14. Kooperatif arazi eğiminden dolayı hiçbir şekilde fiyat farkını kabul etmeyecektir.
15. İhtilaf vukuunda MARDİN mahkemeleri yetkilidir.
16.ihaleyi alacak olan istekli Yapı denetim firmasının ücretini ve Şantiye Şefi olarak bulundurulacak Mühendisin ücretini ödemek zorundadır.
17. İhaleyi alacak olan istekli projede belirtilen su deposunu yapacaktır.
18. İstekli sözleşmenin uygulanması esnasında ilgili mevzuat gereğince her türlü vergi resim harç ve benzeri giderleri ile ulaşım nakliye ve her türlü sigorta giderlerini karşılamak zorundadır.
19. Proje veya mahal listesine göre artırılacak teklif sabit olup % 30 a kadar ilave keşif artışlarından çıkacak iş Artışı kooperatif yönetim kurulu kararı aldıktan sonra yaptırılacak imalata ve hakedişlere göre ödemesi yapılacaktır.
20. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, tekliflerin yaklaşık maliyetin % 60 ından düşük olanları değerlendirmeye almayacaktır. Altında olanların teklifleri savunma istemeksizin değerlendirme dışı bırakacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
-Sunulan iş deneyim belgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kurumu kapsamındaki Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen standart formlara uygun olarak düzenlenmiş olması, ayrıca iş deneyim belgesini onaylamaya yetkili kişi tarafından isim soy isim unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış ve mühürlenmiş olması gerekmektedir.
- İşe ait sözleşme, İdare ve Yüklenici tarafından imzalandıktan sonra Noter Tasdiği yapılacaktır. (Noter Giderleri Yükleniciye aittir.Bununla ilgili hiç bir ödeme talep edemez.)

Basın No: 203076 www.bik.gov.tr

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İHALE, İLANI,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
38
0
2
5
11
18
2
Galatasaray
32
0
4
5
9
18
3
Yeni Malatyaspor
32
0
4
5
9
18
4
Kasımpaşa
29
0
6
2
9
17
5
Trabzonspor
29
0
5
5
8
18
6
Beşiktaş
29
0
5
5
8
18
7
Atiker Konyaspor
28
0
4
7
7
18
8
Antalyaspor
28
0
6
4
8
18
9
Sivasspor
24
0
6
6
6
18
10
Göztepe
22
0
10
1
7
18
11
Bursaspor
21
0
4
9
4
17
12
Alanyaspor
21
0
9
3
6
18
13
Kayserispor
20
0
8
5
5
18
14
MKE Ankaragücü
20
0
10
2
6
18
15
Akhisarspor
17
0
9
5
4
18
16
BB Erzurumspor
16
0
8
7
3
18
17
Fenerbahçe
16
0
7
7
3
17
18
Çaykur Rizespor
12
0
7
9
1
17
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Haber Yazılımı